อัพเดทข้อมูลการกู้ยืม กยศ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น อัพเดทข้อมูลการกู้ยืม กยศ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อัพเดทข้อมูลการกู้ยืม กยศ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อัพเดทข้อมูลการกู้ยืม กยศ. กรอ. สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือ ย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
นศ.ที่สนใจขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่รหัสนศ.ขึ้นต้นด้วย 63 หรือ น้อยกว่า ย้ำว่า “ยังไม่เคยทำสัญญากู้ยืมกับ มข.” อ่านรายละเอียดด่วน
คลิกเพื่ออ่านประกาศและกำหนดการ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
https://sac.kku.ac.th/news/pr63/1729.pdf
คลิกเพื่อลงทะเบียนขอรหัสผ่านและเข้าระบบขอกู้ยืม
ผ่านเว็บไซต์กยศ.กรอ.ส่วนกลาง (ระบบ e-Studentloan) ดำเนินการได้ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 31 ก.ค. 63 นี้
https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUD…/html/index.html
คลิกเพื่อเข้าระบบขอกู้ยืมและส่งเอกสารประกอบการขอกู้ยืมผ่านระบบ กยศ. มข. (วันที่ 1 – 15 ส.ค. 63)
https://sac.kku.ac.th/studentloan/
คลิกเพื่อดูตัวอย่างเอกสารประกอบการขอกู้ยืม
https://sac.kku.ac.th/news/pr63/1707.pdf
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ (มองขวามือของนศ.นะคะ)
https://sac.kku.ac.th/servicesac/index.php
คลิกเพื่อดู Q&A เกี่ยวกับการเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ปี63
https://sac.kku.ac.th/news/pr63/1709.pdf
🚩เกร็ดความรู้เพิ่มเติม สำหรับการแยกประเภทผู้กู้ยืม
ผู้กู้ยืมรายใหม่ หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือเป็นผู้ที่เคยกู้ยืมมาก่อนและได้ชำระหนี้คืนกองทุนครบถ้วนแล้ว
ผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือ ย้ายสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้ว เช่น เคยกู้ยืมในระดับชั้น ม.ปลาย หรือ เคยกู้ยืมในระดับชั้นอนุปริญา/ปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาอื่นที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ufa1688

By jetdo